Speciallægeerklæring

I forbindelse med f.eks. sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Tidl. Arbejdsskadestyrelsen), længerevarende sygemelding, forsikringssager eller lignende - kan der være behov for udfærdigelse af en såkaldt Speciallægeerklæring. En Speciallægeerklæring udfærdiges af en erfaren dermatolog, som med udgangspunkt i tidligere journaler, det kliniske billede og borgerens  fortælling laver en samlet vurdering af et sygdomsforløb, prognose og funktionsniveau. Der findes en række officielle krav til udfærdigelse af Speciallægeerklæringer, og disse overholdes og følges naturligvis hos os. 
Kontakt os på kontakt@hohk.dk for nærmere information.

 Speciallægeerklæring kan udfærdiges i begge vore afdelinger i København og Herning.