Speciallægeerklæring

I forbindelse med f.eks. sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Tidl. Arbejdsskadestyrelsen), længerevarende sygemelding, forsikringssager eller lignende - kan der være behov for udfærdigelse af en såkaldt Speciallægeerklæring.En Speciallægeerklæring udfærdiges af en erfaren dermatolog, som med udgangspunkt i tidligere journaler, det kliniske, billede og patientens fortælling laver en samlet vurdering af et sygdomsforløb, prognose og funktionsniveau. Der findes en række officielle krav til udfærdigelse af Speciallægeerklæringer, og disse overholdes og følges naturligvis hos os. 
Kontakt os på kontakt@hohk.dk for nærmere information.
Sagsbehandlere kan også bestille Speciallægeerklæring via systemet "MediConnect", og AES kan bestille direkte hos os. 
Patienter er også velkomne med forespørgsler på Speciallægeerklæringer. Speciallægeerklæring kan udfærdiges På Østerbro i København, og i Århus.