Specialklinik for sved/hyperhidrose
Ring på 60261804 eller kontakt os her for information om hyperhidrosebehandling

Sved/Hyperhidrosebehandling

Hud -og Hyperhidroseklinikken besidder meget stor ekspertise og kompetence inden for hyperhidrose.  Som den eneste klinik i Danmark kommer personalet i Hud-og Hyperhidroseklinikken fra den nu lukkede "Svedklinikken". Ledelse og ansatte har arbejdet intensivt med området i mange år, og er også aktive i forskning. 
Det betyder at der hos os er en unik forståelse for netop de udfordringer, man står i som hyperhidrosepatient. Personalet besidder den allerhøjeste kompetence med at behandle hyperhidrose med injektioner med botulinumtoxin - og har erfaring med at behandle:

  • Armhuler
  • Hænder
  • Fødder
  • Ansigt/hoved
  • Isse
  • Nakke og hals
  • Bryst, ryg
  • Bagdel
  • Lyske
  • Børn ned til 9 år.    
Hvis du er henvist til behandling af dine svedgener på et offentligt sygehus i Danmark, kan du desuden have ret til at modtage behandling på en privat klinik, hvis der er lang ventetid i det offentlige system. Læs mere her. Det er dog ikke alle områder af kroppen, der dækkes via det offentliges betaling.

Kontakt os - hyperhidrose kan behandles

Du er altid velkommen til at ringe til os og få en snak om dine svedproblemer. Vi kan tilbyde dig hjælp via telefonen til at navigere i at finde hjælp til dine svedproblemer, for det kan være lidt af en jungle at navigere i sundhedsvæsenet og finde rette hjælp. 
Ring til os på 6028 1804 - vi svarer hver dag.

Hvad er hyperhidrose? 

At svede er naturligt for kroppen og det er med til at regulere kroppens temperatur. Sveder man unormalt meget, lider man måske af hyperhidrose. Fra studier ved vi nu, at op til 4 % af befolkningen lider af hyperhidrose, i varierende grad.
Hyperhidrose er ikke farligt. Når behandling for mange alligevel opleves som en god idé skyldes det at hyperhidrose kan have mange daglige konsekvenser,  både af fysisk, social og psykologisk karakter. Læs f.eks. her vores virksomhedsansvarlige læge Johannes K. Kristensens artikel om problemer på arbejdspladser: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3900-overlaege-folk-med-store-svedproblemer-fungerer-d...

Husk, at du ikke er alene 

Jo mere hyperhidrose influerer på din hverdag, jo mere belastende kan det opleves. For mange opleves det skamfuldt at svede, og i forsøgte på at skjule det opbygges en undgåelsesadfærd med f.eks. hyppige tøjskift, undgå at give håndtryk, blive væk fra gymnastiktimerne, møder på arbejdet osv. 

Nogle med overdreven svedtendens kan opleve lugtgener, men det er langtfra alle.  Lugtgener kan være svære at håndtere og kan opleves belastende i selskab med andre. Af den årsag kaldes sygdommen ofte for "Det tavse handicap" - og hyperhidrose er en tilstand som mange synes det er svært at fortælle om, ofte også til de allernærmeste. Men husk at du ikke er alene - der er mange som dig i hele verden. Der findes fora på Facebook, hvor der er mulighed for at møde andre der har det på samme måde.

I klinikken arbejder vi aktivt for at udbrede viden om hyperhidrose, at af-tabuisere sygdommen og sikre bedst mulige behandlingsmuligheder til alle. 

Vi er specialister og smertedækker dig effektivt under behandling

Med udgangspunkt i netop din situation planlægges din behandling. Vi har erfaringen, men det er kun dig der ved præcis hvor på din krop du er plaget, samt hvordan det påvirker dig.  Vi møder desværre alt for ofte mennesker, der er faldet for slagtilbud på klinikker, der primært beskæftiger sig med det kosmetiske område. Det betyder at de har haft dårlige oplevelser med manglende eller ringe effekt, smerter under behandlingen og manglende individuel hensyntagen.

Vore læger og specialsygeplejersker sørger for at passe godt på dig, lige fra du træder ind af døren og til vi ringer til dig efter 3 uger for at høre hvordan du har haft det efter behandlingen. 
Afhængigt af dine ønsker, din smertetærskel og hvor meget du skal have behandlet aftaler vi hvordan du skal smertedækkes under behandlingen. 

Behandlingen

Du møder en læge ved hver konsultation hos os. Det synes vi er vigtigt af hensyn til at justere din behandling. Hvis det er første gang du er hos os, og du er henvist til os via det udvidede frie sygehusvalg fra det offentlige vil du først kunne modtage selve behandlingen, når det offentlige system har godkendt dette.

Første samtale med lægen handler om at afdække dine symptomer, og du vil forud for din første konsultation hos os modtage nogle spørgeskemaer der skal hjælpe os til at forstå hvor alvorlig din hyperhidrose er, og hvor meget den generer dig. Du vil også blive spurgt om generelle helbredsoplysninger, som er vigtige for os at kende til før din eventuelle behandling. 

Sammen med lægen planlægges behandlingen, herunder om du har brug for smertestillende medicin i forbindelse med behandlingen. Første gang du får behandling anbefaler vi, at der maksimalt behandles to områder. 

Det kan være en fordel for dig, hvis du hjemmefra har taget 1 g Panodil eller Pamol, cirka en time inden dit besøg. 

Der er mulighed for at få et morfinlignende stof ind i blodåren i forbindelse med din behandling for at smertedække dig. Får du dette vil vi holde ekstra øje med dig, og du kan først forlade klinikken når du er frisk nok, typisk cirka 30 minutter efter din du har fået smertestillende medicin. Du må ikke betjene motoriserede køretøjer, herunder køre bil, motorcykel eller knallert i 24 timer efter denne medicin. 

Ved behandlingen ligger du på et leje. Sygeplejerskerne renser din hud, og tegner små prikker på den. Det sikrer at medicinen gives det rette steder, og med den rette afstand. Herefter stikkes du på de optegnede steder. Det går meget hurtigt, da sygeplejerskerne har stor erfaring. Du kan når som helst sige til, hvis du har brug for en pause.  

Når behandlingen er færdig, vaskes området af igen. Det kan være en god ide at have noget mørkt tøj på, da det kan bløde lidt fra indstiksstederne. 

Efter afslapning, og evt. overvågning af dig hvis du har fået smertestillende i en blodåre, kan du tage hjem. Vi serverer lidt saft og kiks for at sikre at du har det godt. 

Effekt af behandlingen og intervaller for behandling

De fleste vil allerede efter nogle få dage kunne mærke at svedgenerne mindskes. Medicinen påvirker dit nervesystem til at udskille mindre sved. Effekten er midlertidig, og det er forskelligt fra person til person hvor lang tid effekten holder. Det typiske billede er mellem 3-12 måneder afhængig af hvilken del af kroppen du får behandlet,  samt sværhedsgraden af svedtendensen. Nogle vil opleve at hvis f.eks. hånden behandles at man så også sveder mindre andre steder på kroppen. Enkelte oplever at de ikke får den forventede effekt af behandlingen. 

3 uger efter din behandling kontrollerer vi din effekt ved en samtale. Det er vigtigt at du kontakter os før, hvis du oplever bivirkninger eller ingen effekt har. Se mere om bivirkninger nedenfor. 

Af medicinske årsager må behandlingen ikke gentages oftere end hver 3. måned. Hvis man modtager det oftere kan der være risiko for at udvikle resistens. Derfor er det også vigtigt for os at vide, hvis du i kosmetisk øjemed på andre klinikker har fået behandling med botox, da det nedsætter grænsen for hvor meget medicin vi kan behandle dig med. 

Bliver du behandlet hos os via det udvidede frie sygehusvalg, kan du modtage offentligt betalt behandling af dine armhuler hver 9. måned, og af dine fødder, hænder og ansigt hver 6. måned. 

Bivirkninger

Du vil altid blive informeret om eventuelle bivirkninger ved lægen inden din behandling. Nogle oplever at miste noget af ”pincetgrebet” i fingrene for en periode.  Behandling af overdreven sved i armhulerne, kan give ”jag” lidt tid efter behandlingen. Årsagen til dette er er at nogle af nerverne rammes ved behandlingen.
HUSK at du kan kontakte os hvis du oplever bivirkninger, du er utryg ved. Læs også Patientinformationen du får tilsendt  forbindelse med din booking hos os, grundigt. 

Vi samarbejder med virksomheden Hidroxa

Hidroxa lever som en af meget få virksomheder op til vores mærkesag om at arbejde for at udbrede viden om hyperhidrose. Skal du anskaffe et iontofereseapparrat,  kan vi derfor anbefale dig at kontakte Hidroxa, hvor du helt sikkert vil få korrekt vejledning. Klik på deres logo for at komme til deres hjemmeside. 

Specialister i iontoferesemaskiner og specialistviden om hyperhidrose